Skillnaden mellan en vinterträdgård och ett orangeri är inte så stor.

En vinterträdgård är en trädgård inomhus där du kan ha blommande växter året om, alltså även på vintern. Här har man oftast växterna i krukor som också kan förflyttas ut under sommaren. Rummet byggs oftast i direkt anslutning till boningshuset och är delvis uppvärmt och kan användas som ett extra rum hela året.

Ett orangeri är kanske en mer historisk byggnad. Det är ett uppvärmt växthus för övervintring av träd där man mer förr övervintrade exotiska växter som apelsin, fikon, myrten och andra prydnadsväxter som inte tål vårt hårda vinterklimat ute. Namnet ”orange” kommer av det franska ordet för apelsin, orange.

Vinterträdgården by Pontus

Vinterträdgården by Pontus

Många restauranger och caféer är byggda som vinterträdgårdar eftersom det då ger en vacker inramning även vintertid eftersom man sitter inne men ändå ute 😊 I stockholm finns t.ex. Vinterträdgården by Ponutus belägen i Stockholms K-märkta lokaler i Hjorthagen vid Värtaverket.

 

 

 

 


Lite historik som jag hämtat från nätet:

HISTORISKA VINTERTRÄDGÅRDAR

Den första kända byggnaden som var anpassad för uppvärmning på det här sättet uppfördes på 1800-talet i Regents park. Andra kända byggnader är Crystal palace, de båda ligger i London. Men från början härstammar begreppet från 1700-talet då det förekom att man byggde ut herrgårdar och slott med ett inglasat uterum. I dessa placerades ofta exotiska växter samtidigt som det fungerade som en förlängning av bostadshuset. Det är inte så stor skillnad från hur vi tänker i dag med andra ord. Skillnaden är dock att på den tiden fanns det inte fönsterglas med samma goda isolerade effekt som det finns idag. Det var ganska kallt i vinterträdgården. För att skydda de dyrbara växterna höll man med hjälp av en kamin, värmen på en tillräckligt hög nivå så att växterna skulle överlevde. 

Orangeri

Historik

På 1500-talet blev det mode vid europeiska slott och herresäten att ha en samling citrusväxter i sina trädgårdar. Sådana trädbestånd kallades orangeri. Begreppet gällde till en början bara själva trädbeståndet. Med införandet av flyttbara krukor genom den franske trädgårdsmästaren André Le Nôtre (1613–1700) blev det möjligt att transportera klimatkänsliga växter till ett uppvärmt växthus där de kunde övervintra. Så småningom kallades även dessa speciella växthus för orangeri.

Ett orangeri är ett uppvärmt växthus för vinterförvaring av exotiska krukväxter och plantor, som inte klarar det nordiska vinterklimatet. Under sommaren flyttades växterna ut för att smycka stilträdgårdarna och den tomma byggnaden kunde användas för sociala tillställningar.

Orangeribyggnaderna var i regel orienterade med stora fönsterytor mot syd, medan norrsidan var sluten. För uppvärmning fanns bland annat varmluftssystem som matades av eldstäder i källaren. Anläggningen var ofta formgivna av tidens kända arkitekter.

Senare utveckling

Uppsala universitets botaniska trädgård, som anlades 1655 av Olof Rudbeck, inhyser ett orangeri, som renoverades inför firandet av Carl von Linnés 300-årsdag 2007. I många andra orangerier bedrivs numera annan verksamhet än att övervintra växter. I orangeriet på Ulriksdals slott finns sedan 1991 ett skulpturmuseum (Orangerimuseet) och Oscar I:s orangeri på Tullgarns slott är ett café med konstutställning. Övre Haga uppfördes ursprungligen som värdshus och ombyggdes vid 1800-talets slut till orangeri. I huvudbyggnaden finns sedan 1960-talet konstnärsateljéer och båda flygelbyggnaderna innehåller privatbostäder. Vid Gunnebo slott återuppförs från 2013 det orangeri, vilket byggdes i samband med slottets tillkomst och förstördes vid en brand 1829.