Malmös Folkets park

Den första Folkparken i Sverige och kanske även i världen grundades 1891. Den hamnade i Malmö och det var Socialdemokraterna som stod bakom bygget. Det var kanske inte så konstigt att den hamnade granne med starka arbetsområden som Möllevången och Lugnet. 

Malmös Folkets Park är en välbesökt och trevlig park med mycket aktiviteter. Här kan man tillbringa en dagsutflykt som passar hela familjen. Det finns matställen och utrymme för picknick. 


Historik

Folkets park i Malmö grundades år 1891. Parken blev snabbt en succé då den nästan omedelbart blev en samlingsplats för arbetare. I augusti 1909 samlades mer än 13 000 arbetare i parken för att strejka. Från år 1926 fick Folkets park utåt sett en något mer politiskt neutral karaktär och karuseller började byggas. Folkets parks storhetstid inleddes i slutet av 1930-talet och fortsatte in på 1950-talets första hälft. Antalet besökare ökade under sommarsäsongen, och siffrorna steg från 4000 till 5500 besökare per dag. Rekordåret 1947 var besökssiffran 742 309 personer. År 1955 uppgick antalet besök i Folkets park till närmare 650 000. I början av 1960-talet halverades besökssiffran till 310 000, vilket ledde till att under början av 1970-talet kröp siffran ner under 200 000.

Till en början trodde man att det bara var en tidsfråga innan parken återigen skulle väcka intresse, men efter hand insåg man att ointresset hade djupare orsaker. Projekt som en glashytta (Möllevångsgården) och uppsättning av nya scener i parken genomfördes på 1970-talet. Satsningarna gjorde att utgifterna växte alltmer. År 1991 beslöt kommunfullmäktige att lägga ner AB Malmö Folkets park, köpa in hela parken och ta över administrationen.

På grund av oro för Folkets parks drastiskt minskade popularitet beslöt kommunfullmäktige att under en femårsperiod driva parken i projektform. Från 2001 till 2006 drevs parken som ett projekt, där styrgruppen utgjordes av representanter från Gatukontoret, Malmö Fritid, Kultur Malmö, Stadsdelsförvaltningen för Södra Innerstaden, Stadsfastigheter och Kulturföreningen.

År 2006 uppskattades antal besökare upp till 900 000. Under somrarna är Folkets park fortfarande Malmö populäraste mötesplats och picknickställe. Barnens scen, Terrariet samt Ponnygården Arken har öppet året runt och lekplatserna är ännu de mest besökta. I norra delen av parken finns nöjeslokaler som Folkets Bar och Cuba Café, där det ofta arrangeras utomhuskonserter. För de små fanns fram till 2014 bland annat karuseller och den kända ”Barnens gård Arken & ridskola”, Karusellerna, som drevs i regi av Axels Tivoli försvann efter sommaren 2013, och Arken lades ned till följd av dålig ekonomi. Numera driver Malmö stad ett projekt där man testar olika aktiviteter som kan komma att ersätta tivolit, och veteranbilarna finns ännu kvar, men är numera kostnadsfria.

Tillväxtverkets statistik över Sveriges mest besökta turistmål listar parken som nummer två i landet med 2 857 058 besökare år 2010.

En anläggning som skapar konstgjord dimma som virvlar över Spegeldammen invigdes 2007. Anläggningen består av en vattenpump och över hundra små munstycken som är monterade längs med ena kortändan och en bit upp på långsidorna av dammen. Dessa finfördelar vanligt vatten till en vattendimma, som är helt ofarlig att andas in.

2007 planterades ca 70 nya träd samt tusentals växter och lökar i Folkets park, och i året därpå ytterligare ca 10 exotiska träd, bl.a. palmer. Mellan spegeldammen och ponnygården finns det en woodlandplantering. Därunder växer det bland annat ormbunkar, vintergäck och engelska klockhyacinter.

Utmärkelse
Stapelbäddsparken, Scaniabadet, Folkets park och Kulturhuset Mazetti ansåg Boverkets stadsmiljöråd vara de viktigaste delarna av det nya löftesrika Malmö. Motivering för Malmö stad var en ”kulturskapande och spontana användning av stadens allmänna platser som har utformat attraktiva mötesplatser som är till för stadens alla invånare och som stärker den sociala sammanhållningen i staden”.