Tarotparken Il Giardino dei Tarocchi

Tarotparken Il Giardino dei Tarocchi

Trädgården hittar ni i Toscana Italien och den är öppen från början av april till mitten av oktober.

Parken är skapad av den fransk-amerikanske konstnären Niki de Saint Phalle mellan åren 1979–2002 (konstnärens död) Parken öppnades för allmänheten 1998. Niki hämtade en del av sin inspiration efter ett besök i Barcelonas Park Güell skapad av Antoni Gaudí.

Många känner säkert igen figurerna då Niki de Saint Phalle kanske mest är känd för den svenska publiken genom skulpturgruppen som står framför Moderna muséet i Stockholm.

Så här beskriver Niki själv sin park:
– It is my own garden of joy. A little corner of Paradise. A meeting place between man and nature.

Niki de Saint Phalle var känd för sina ”Nana” tecken och använde dem när hon startade projektet, bestående av de 22 viktigaste siffrorna på Tarot korten. Skulpturerna, från tolv till femton meter höga är konstruerade av armerad betong och täckt med speglar och keramisk mosaik.

Många av skulpturerna kan man gå igenom och i en av dessa, skulpturen Kejsarinnan (Empress) bodde Niki under en tid då hon skapade parken. Den består av en stor sal som är täckt av spegelmosaik från golv till tak. Ytorna böljar och inga ytor är släta. Köket och salen är inrymt i det ena av brösten och i det andra bröstet hitta man sovrummet. I kejsarinnan finns även ett badrum med keramikbadkar och en drakdusch.

Tarot Garden Kejsarinnan Empress

Kejsarinnan Empress

Många av skulpturerna kan man klättra upp i eller sitta på eller bara titta på. Det som är slående i parken är alla detaljer i mosaik och även en hel del visdomsord som hittas insprängt lite överallt. Mycket färg och många intryck och såklart Toscanas vackra natur inpå knuten. Parken har blivit ett måste när man besöker den här delen av Italien.

Drottningholms slottspark

Drottningholms slottspark

Historiskt har det funnits en trädgård här sedan Johan III:s tid från 1500-talets slut ungefär där nuvarande tennisplanen ligger strax öster om teatern. Därefter har den utvecklats från en strikt formträdgård planerad i slutet av 1600-talet till en friare engelsk park från 1700-talet.

Drottningholms slottspark tillhör en av Sveriges vackraste parker och är även en av de mest välskötta. Självklart krävs det en ganska stor arbetsinsats för att underhålla denna park. Det finns mycket historia skrivet om Drottningholms slott och park. Här kommer en kortare sammanfattning och om du vill läsa mer så rekommenderar jag verkligen länken här https://sv.wikipedia.org/wiki/Drottningholms_slott eller https://www.kungligaslotten.se/vara-besoksmal/drottningholms-slott/drottningholms-slottspark.html eller så Googlar du på namnet. Men det bästa är att du planerar en utflykt dit, du kommer inte ångra dig 😊

Barockträdgården

Barockträdgården är från slutet av 1600-talet var Hedvig Eleonoras initiativ och tillkom under ledning av slottsarkitekterna Nicodemus Tessin d ä och Nicodemus Tessin d y. Trädgården som ligger i anslutning till slottet är omgärdad av fyrradiga lindalléer. Där hittar man också de fina broderiparterren som bildar mönster av klippta buxbomhäckar och färgat grus. Därefter finns vattenparterren med 12 mindre fontäner där Herkulesfontänen står i centrum med kaskader och den stora boskén Stjärnan som bilar en fond.

Herkulesfontänen Drottningholms slottsträdgård

En Boské, eller lövteater, är en mindre, formbunden plantering med häckar av klippta träd, som var ett vanligt inslag i barockens trädgårdskonst.

Alla bronsskulpturerna i parken är gjutna kopior, av den nederländska skulptören Adriaen de Vries. Originalen finn idag att se på Museum de Vries. Barockträdgården restaurerades på 1950–60-talen.

Trädgården runt Kina slott

Vid mitten av 1700-talet anlade Drottning Lovisa Ulrika trädgården runt Kina slott. Vid den här tiden tog man intryck av mer naturliga parker och lät plantera kastanjealléer som siktgator från Kina Slott ut i landskapet. Boskéerna öster om slottet planerades som bersåer, med stora burar, voljärer, för bland annat exotiska fåglar. En av dessa burar finns kvar men i mycket förändrat skick. Bortom boskéerna anlades ett menageri. Kvar i dag finns endast en damm. Bakom slottet tar en svensk blandskog vid och vilket ger området en ”vild” och naturromantisk inramning.

Engelska parken

När Gustav III övertog Drottningholm år 1777 ville han införliva det nya parkidealet från England, den naturliga landskapsparken, i slottsparken. Fredrik Magnus Piper, som studerat det engelska trädgårdsidealet på plats, fick 1780 i uppdrag att skapa en sådan anläggning norr om barockträdgården.

Den engelska parken består av två dammar med kanaler, öar och vackra broar, stora gräsmattor samt träd i alléer och dungar. Runt hela parken slingrar sig promenadvägar och genom den sträcker sig siktgator, som ger utblickar och vyer över landskapet.

Drottningholms slottspark är öppen dygnet runt, året runt.